HƯỚNG DẪN CLAIM SUPERANNUATION

 • Hiện tại nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình về việc làm thủ tục lấy lại tiền super vì nghe mọi người trong nhóm nói tháng 4 sẽ mở đợt.
 • Tiền super nếu các bạn về Việt Nam thì lúc nào cũng có thể làm thủ tục lấy lại được nhé. Chứ không phải đợi. Và các bước khá đơn giản cái này mình nghĩ các bạn tự làm không phải qua Agent nhé. Mất 30 phút để làm thôi.
Khi nào được lấy? Lấy như thế nào? Lấy được bao nhiêu
 • Đối với công dân Úc thì đây là khi bạn đã về hưu
 • Đối với những người có visa tạm thời tại Úc (không phải PR hay citizen), ví dụ student visa, work visa, thì khi về nước các bạn có quyền làm thủ tục rút quỹ này ra.
Ví dụ: tài khoản super của bạn có 5000AUD, khi bạn kết thúc khoá học, hết hạn visa, và đã về nước thì bạn được quyền làm các thủ tục để rút toàn bộ số tiền hoặc 35% đổi thành tiền mặt.
 • Các giấy tờ trên gửi đến quỹ super họ sẽ quyết toán quỹ, nộp thuế, và gửi bạn 1 tấm séc mà bạn có thể đem ra ngân hàng đổi thành tiền mặt.
 • Worrking holiday visa : The 65% rate may apply to your payment
Bên dưới mình hướng dẫn các bạn từng bước để lấy lại tiền super dưới dạng visa 462 WORKING HOLIDAY
TỔNG 14 BƯỚC:
 1. BƯỚC 1 ( Ảnh 1) : Ấn Next
 2. BƯỚC 2 ( Ảnh 2) : Ấn Agree
 3. BƯỚC 3: ( Ảnh 3) : Chọn YesNext
 4. BƯỚC 4: Chọn Yes, I agree to provide my TFN Number to my Superannuation provider . Sau đó điền thông tin cá nhân và Next
 5. BƯỚC 5 ( Ảnh 5): Chọn Next
 6. BƯỚC 6 ( Ảnh 6): Điền thông tin và Next
 7. BƯỚC 7 ( Ảnh 7): Điền thông tin cá nhân. Bước này chỉ lưu ý là các bạn nên nhận tiền bằng tài khoản bên Úc . Lúc đó nhận được tiền vào tài khoản bên Úc rồi các bạn chuyển về Việt Nam giao dịch sẽ dễ hơn là các bạn nhận tiền claim bằng hình thức Cheque hay International Tranfer. Bước này gợi ý chọn Electonic funds tranfer ( EFT) to your Australian bank account
 8. BƯỚC 8 ( Ảnh 8): Ấn Next vì mình là 462.
 9. BƯỚC 9 ( Ảnh 9) : Điền thông tin và bấm Next
 10. BƯỚC 10 ( Ảnh 10) : Bấm Next nếu bạn có 1 tài khoản Super. Bấm Add application nếu các bạn có 2 tài khoản Super trở lên.
 11. BƯỚC 11 ( Ảnh 11): Bấm Yes Next
 12. BƯỚC 12 ( Ảnh 12): Bấm Submit
 13. BƯỚC 13 ( Ảnh 13) : Bấm FINISH. Nút này có tác dụng đợi tiền về.
 14. BƯỚC 14 (Ảnh 14): Bước này quan trọng không kém bước kích hoạt Email khi đăng ký Thư giới thiệu . Đó là bước vào Emailxác nhận lại địa chỉ postal address ở Vietnam để ngta gửi cái statement cho mình.
Lưu ý: Trong vòng 1 tuần không nhận được email các bạn làm lại1 lần nữa.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe