HỌC BỔNG PTE MAGIC

PTE MAGIC

  1. PTE MAGIC sẽ cam kết target đầu ra cho các bạn là PTE 30overall (~IELTS4.5) nếu các bạn chịu khó học theo đúng lộ trình và phương pháp được hướng dẫn.
  2. Lộ trình học sẽ bao gồm:
  • 1-2 tháng (tuần 3 buổi tối 246 hoặc sáng 357, 1h30ph/buổi) học trực tiếp trên lớp về cách thức làm bài và các câu hỏi của PTE (Lịch học và địa điểm cụ thể được đính kèm ở file bên dưới).
  • Làm test thi thử có điểm đầu ra và review 1-1 với giáo viên. Các bạn sẽ qua trực tiếp lớp để làm test và review với giáo viên 1-2 tuần trước khi thi để có kết quả thực tế, nếu sát điểm target là có thể thi luôn.
  • Tài liệu sẽ do Magic cung cấp toàn bộ.
  1. Học phí bên Magic cụ thể như sau:
  • Lớp PRE PTE (TARGET 30-36) 8.500.000.
  • Lớp PTE INTENSIVE (Target 43-79) 10.900.000.
  • Lớp Pre + PTE (nền yếu cần học 2 lớp) 14.900.000

SAU HỌC BỔNG : CÒN 6 TRIỆU ( từ 8.500.000)