HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP THƯ GIỚI THIỆU

  1. Tờ khai đề nghị cấp thư giới thiệu theo Mẫu số 1. Tờ khai được in trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ lao động- Thương binh và Xã hội
  2. Hộ chiếu còn giá trị
  3. Băng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận của trường đại học đã hoàn thành ít nhất 02 năm học đại học
  4. Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Luật lý lịch tư pháp năm 2009 do cơ quan thẩm quyền cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Thư giới thiệu
  5. Giấy tờ quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều này là 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao được chứng thực từ bản chính.